A3_nabor2017_zherbemNabór do zespołu
Główny nabór do zespołu odbywa się, co roku, pod koniec roku szkolnego w czerwcu oraz wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Aby zostać przyjętym do zespołu należy przyjść na audycję w wyznaczonym terminie oraz spełnić podane warunki uczestnictwa. O przyjęciu do zespołu decyduje Kierownik Artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”.

Warunkiem przyjęcia kandydata do zespołu jest:
a) zgłoszenie się na audycje w wyznaczonym terminie;
b) chęć rozwijania zainteresowań tanecznych;
b) dobra prezencja;
c) dobra koordynacja ruchowa;
d) poczucie rytmu.

Zajęcia taneczne odbywają się w Szkole Podstawowej w Piekarach.

W programie zajęć:
– nauka polskich tańców regionalnych i narodowych;
– podstawy tańca klasycznego;
– przygotowanie najlepszych tancerzy do udziału w Turniejach Polskich Tańców Narodowych w formie towarzyskiej i udział tychże par w turniejach;
– występy w Polsce i poza granicami kraju.

W przypadku pytań proszę o kontakt: kontakt@ziemialisiecka.pl