Nabór do zespołu

Główny nabór do zespołu odbywa się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Aby zostać przyjętym do zespołu należy przyjść na audycję w wyznaczonym terminie oraz spełnić podane warunki uczestnictwa. O przyjęciu do zespołu decyduje Kierownik Artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”.
Pierwszeństwo przyjęcia do zespołu mają dzieci, które zgłoszą się w parze tj. chłopiec razem z dziewczynką!

Warunkiem przyjęcia kandydata do zespołu jest:
a) zgłoszenie się na audycje w wyznaczonym terminie;
b) chęć rozwijania zainteresowań tanecznych;
b) dobra prezencja;
c) dobra koordynacja ruchowa;
d) poczucie rytmu.

Zajęcia taneczne odbywają się dwa razy w tygodniu w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach i w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach.

W programie zajęć:
– nauka polskich tańców regionalnych i narodowych;
– podstawy tańca klasycznego;
– przygotowanie najlepszych tancerzy do udziału w Turniejach Polskich Tańców Narodowych w formie towarzyskiej i udział tychże par w turniejach;
– występy w Polsce i poza granicami kraju.

W przypadku pytań proszę o kontakt: kontakt@ziemialisiecka.p