Historia

Reprezentacyjny zespół Gminy Liszki – Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” zrodził się z marzenia. Marzenia o stworzeniu Zespołu Pieśni i Tańca, który będzie promował polską kulturę ludową i chronił tę część naszego dziedzictwa narodowego, jakim jest polski taniec ludowy i narodowy.  Zespołu, który stanie się wizytówką naszej gminy i będzie ją reprezentował, nie tylko w Polsce, ale także po za jej granicami.

Zespół działa pod Patronatem Wójta Gminy Liszki. Powstał w 2015 roku, aby ukazywać dzieciom, młodzieży i dorosłym piękno kultury i tradycji polskiej.

Pierwsze przesłuchania do zespołu oraz i pierwsza próba Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” odbyły się 15 września 2015 r. w Szkole Podstawowej w Piekarach. Na pierwsze zajęcia przybyły dzieci z całej gminy, które dopiero rozpoczynały swoją przygodę z tańcem a także młodzi tancerze z kilkuletnim doświadczeniem.

Podczas zajęć dzieci uczą się polskich tańców regionalnych i narodowych oraz śpiewu. Najlepsi tancerze i tancerki dodatkowo biorą udział w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych Turniejach Tańców Polskich w formie towarzyskiej.

Opiekę nad zespołem sprawuje Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka, które zostało zarejestrowane w lutym, 2016 r. Celem Stowarzyszenia jest m.in. wspieranie działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” oraz upowszechnianie
i popularyzowanie jego osiągnięć.

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” w trakcie swojej trzyletniej działalności zgromadził w zespole 60 dzieci w wieku od 4 do 14 lat. W repertuarze zespołu znajdują się tańce i piosenki z różnych regionów Polski: Górali Beskidu Śląskiego, lubelskiego, Górnego Śląska oraz polskie tańce narodowe: polonez i krakowiak. W ubiegłym roku repertuar zespołu wzbogacił się o tańce i piosenki z regionu górali Spiskich. Najważniejsze jednak miejsce w repertuarze zespołu zajmuje krakowiak, który jest najbliższy sercom członków zespołu z racji miejsca zamieszkania. W swoich zasobach zespół posiada także pieśni
patriotyczne oraz kolędy i pastorałki. Od początku swego istnienia zespół uświetnia swoimi występami imprezy odbywające się na terenie gminy i po za nią, bierze udział w konkursach, przeglądach i festiwalach. Nasi najlepsi tancerze uczestniczą także w regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tańców polskich na terenie całego kraju i odnoszą w nich znaczące sukcesy.
Najważniejsze osiągnięcia zespołu:

– w 2015 r. zespół otrzymał wyróżnienie w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Krzeszowicach;

– w 2015 r. grupa reprezentacyjna dziewcząt zajęła I miejsce, a grupa reprezentacyjna chłopców III miejsce w XVI Wojewódzkim Konkursie Kolęd w Krakowie;

– w 2016 i 2017 roku w Maratonie Krakowiaka, który odbywał się w ramach Festiwalu Gwary i Tradycji Krakowskiej „Krakowska Godka” – I miejsce otrzymali tancerze w kategorii młodszych par oraz wyróżnienie zdobyły dwie pary starsze;

– trzykrotny gościnny udział w Pucharze Świata w rock’n’rollu sportowym WORLD CUP ROCK’N’ROLL ACROBATIC TOP TEN MAIN CLASS, YOUTH, JUNIOR, B CLASS, gdzie nasze pary (w strojach ludowych – krakowskich) wyprowadzały na parkiet uczestników turnieju z 16 państw Europy oraz wręczały nagrody zwycięzcom. W trakcie tej prestiżowej imprezy Zespół miał również przyjemność zaprezentować się przed gośćmi z zagranicy tańcząc krakowiaka;

– w 2017 roku Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” otrzymał nagrodę Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – udział w jednodniowych warsztatach artystycznych wraz z wycieczką edukacyjną w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w 2018 roku;

– w 2017 r. Zespół miał przyjemność reprezentować naszą gminę, powiat i województwo podczas dwóch festiwali: na Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca „Z Przytupem” w Zakrzewie oraz na Międzynarodowym Festiwalu Balkan Folk Fest 2017 w Bułgarii;

– w dniu 21 grudnia 2017 roku nasi tancerze: Małgorzata Witalec, Angelika Lenart,  Piotr Soból oraz Wiktor Kasprzycki otrzymali z rąk Wójta Gminy Liszki Pawła Misia stypendium za wybitne osiągnięcia kulturalno artystyczne w roku 2017;

w czerwcu 2018 r. podczas Wojewódzkiego Turnieju Tańców Polskich „O Puchar Burmistrza Dobczyc” i  Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich „O Dobczycką Kozę” w Dobczycach zespół otrzymał nagrodę od Firmy Akces Dance w wysokości 500 zł na zakup obuwia tanecznego;

– w czerwcu 2018 r. Zespół wziął także udział w spektaklu Weselmy się!, który był odtworzeniem tradycyjnego Kryspinowskiego wesela;

– lipiec 2018 r. I miejsce w III Przeglądzie Sztuki Ludowej im. Józefa Kruka w Bolechowicach;

– lipiec 2018 r. udział w XXIII Międzynarodowych Olsztyńskich Dniach Folkloru „Warmia 2018” w Olsztynie.

 

W roku 2017 pary turniejowe wzięły udział w 8 turniejach polskich tańców narodowych
w formie towarzyskiej rangi ogólnopolskiej. Oto efekty naszej pracy:
– 8 razy nasi tancerze stawali na I miejscu;
7 razy na II miejscu;
8 razy na III miejscu.

Cztery pary zdobyły awans do mistrzowskiej klasy A.

W roku 2018 pary turniejowe wzięły udział w 12 turniejach polskich tańców narodowych w formie towarzyskiej rangi ogólnopolskiej. Efekty pracy par turniejowych w roku 2018:
17 razy nasi tancerze stawali na I miejscu;
8 razy na II miejscu;
6 razy na III miejscu.

Zespół nasz angażuje się również czynnie w edukację regionalną. W roku 2017 dwie pary z naszego zespołu poprowadziły lekcję regionalną w szkole specjalnej w Krakowie, natomiast w listopadzie 2018 w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawiciele naszego zespołu przeprowadzili także lekcje regionalne w Przedszkolach Samorządowych w Wielkich Drogach i w Facimiechu. Podczas lekcji dzieci  dowiedziały się jak wyglądają stroje krakowskie z okolic Liszek i jak nazywają się poszczególne elementy stroju, poznały podstawowe kroki krakowiaka a także zobaczyły pokaz taneczny w wykonaniu naszej pary.

Ważnym wydarzeniem, którego organizatorem od trzech lat jest Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka” oraz gmina Liszki jest organizowany w Liszkach Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki”. Co roku w turnieju bierze udział ok. 60 par, które przyjeżdżają do Liszek z całej Polski.

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” jest ważnym elementem życia kulturalnego naszej Gminy. Daje możliwość dzieciom i młodzieży rozwijania swoich tanecznych talentów w miejscu swojego miejsca zamieszkania, a dzięki wysokiemu wykształceniu i doświadczeniu pedagogów pracujących z zespołem oraz utalentowanym dzieciom i młodzieży poziom taneczny i wokalny zespołu jest porównywalny
z zespołami nie tylko krakowskimi, ale także zespołami trenującymi na terenie całej Polski. Zespół poprzez swoją działalność zwiększa poziom uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i zachęca do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz chroni tę część naszego dziedzictwa narodowego jaką są polskie tańce narodowe i regionalne. Dzieci i młodzież będąca członkami zespołu wzrasta w duchu miłości folkloru i kultury narodowej, którą należy pielęgnować.

Kadra zespołu:

Kierownik Artystyczny – Anna Kruczek – dyplomowany instruktor tańca o specjalności taniec ludowy z zawodowym doświadczeniem tanecznym (tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk im. S. Hadyny), instruktor rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach, magister pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, były kierownik Zespołu Tanecznego „Chochliki”. Instruktor rekomendowan przez Komisję ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF® do prowadzenia zajęć z zakresu tańców polskich w formie towarzyskiej.

Akompaniator – Kamil Bębenek w latach 2015 – 2017 uczeń Licealnej Szkoły Muzycznej
w Krakowie, organista kościelny w Parafii Czernichów, akordeonista w kapeli Krakowskiej „Lajkonik”, dodatkowo współpracuje z innymi grupami muzycznymi ludowymi i rozrywkowymi. Autor muzyki do poloneza tańczonego przez zespół.

AkompaniatorAdrianna Raduszewska – od 2017

Ukończyła I i II stopień szkoły muzycznej w Krakowie, zdobywając tytuł muzyka. Potrafi grać na flecie poprzecznym, fortepianie, organach oraz keyboardzie. Wiele lat uczęszczała do różnego rodzaju zespołów muzycznych m.in. orkiestr kameralnych, chóru reprezentacyjnego szkoły muzycznej „Pueri Cantores Cracovienses”, dzięki któremu koncertując zwiedziłam prawie całą Europę, a także zespołu ludowego „Krakowiak”.

Z wykształcenia jest pedagogiem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W ostatnim czasie ukończyła także studia podyplomowe z rytmiki, tańca i gimnastyki korekcyjnej dla dzieci. Podczas swojej pracy nieustannie się doszkala i uczestniczy w różnego rodzaju kursach przede wszystkim o tematyce muzycznej.

Obecnie pracuje w Przedszkolu Samorządowym w Facimiechu jako nauczycielka i wychowawczyni najstarszej grupy. Jest instruktorką rytmiki i zajęć umuzykalniających w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie gminy Skawina. Do zeszłego roku była także organistką i prowadziła scholę dziecięcą.