Harmonogram zajęć w roku 2017/2018

Wtorek – Szkoła Podstawowa w Piekarach

15.30 – 16.20 – pary turniejowe gr. I (50 min.)
16.20 – 17.10 – gr. młodsza reprezentacja (była gr. przygotowawcza) (50 min.)
17.10 – 17.40 – gr. I – (4,5,6 lat)- (30 min.)
17.45 – 19.15- gr. reprezentacyjna (1,30 min.)
19.15- 20.10 – pary gr. II (1 godz.)

Czwartek- Zespół Szkół w Liszkach

15.30 – 16.20 – pary turniejowe gr. I (50 min.)
16.20 – 17.10 – gr. młodsza reprezentacja (była gr. przygotowawcza) (50 min.)
17.10 – 17.40 – gr. I – (4,5,6 lat)- (30 min.)
17.45 – 19.45 – gr. reprezentacyjna (2 godz.)
20.00 – 21.00 – pary gr. II (1 godz.)